Valikko Sulje

Toimintakertomus 2021

Kuopion Valkonauha ry on vuonna 1906 perustettu kristillisyhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on koulutuksen, asennekasvatuksen ja ennaltaehkäisevän työn avulla vähentää päihderiippuvuutta, ohjata ihmisiä yhteiskunnalliseen vastuuseen ja vahvistaa yksilön mahdollisuuksia elää psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti tervettä elämää. Yhdistys toteuttaa Suomen Valkonauhaliiton toiminnan visiota: tukea ja auttaa päihde- ja muihin riippuvuuksiin apua hakevia ja tuoda näkyväksi tarjolla oleva ammattiapu sekä vertaistuki. Kuopion Valkonauha ry on Suomen Valkonauhaliiton jäsenyhdistys ja jäsenenä Kuopion seudun päihdepalvelusäätiössä. Jäseneksi voi liittyä jokainen nainen, joka tuntee yhdistyksen periaatteet omikseen. Erityisesti haluamme rohkaista valkonauhatyöhön henkilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia päihteiden aiheuttamista ongelmista omassa elämässä tai lähipiirissä.

Vuosi 2021 oli poikkeuksellinen Covid pandemian takia. Viranomaismääräykset vaikuttivat ajoittain toimintaa rajoittavasti.

HALLINTO

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.4.2021. Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa: 8.2.21, 19.4.21, 22.9.21 ja 26.11.21.
Hallituksen sihteeri Merja Korkalainen valittiin syksyllä Suomen Valkonauhaliiton hallitukseen.

TALOUS

Yhdistyksen talous perustuu Kuopion kaupungilta saatavaan avustukseen, Valkonauhasäätiön avustukseen, Suomen Valkonauhaliiton kautta saatavaan STEA:n Toimintatonniin ja vuokratuloihin. Yhdistys omistaa As Oy Kuopionlahdessa 51 neliön suuruisen huoneiston, joka on vuokrattuna järjestön toiminnan kohderyhmään kuuluvalle yksityishenkilölle. A-kilta Kuppikunta on vuokralaisena yhdistyksen toimitilojen yhdessä huoneessa.

TOIMINTA

 • Päihteiden käytön lopettaneiden naisten vertaistukiryhmä kokoontui kerran viikossa tiistaisin 47 kertaa vuoden aikana. Osallistujia kokoontumiskerroilla oli 2-12.
  Ryhmätoimintaan osallistui 44 eri naista ja osallistumiskertoja kertyi yhteensä 302. Osana ryhmän toimintaa järjestettiin retkiä ja osallistuttiin kulttuuritapahtumiin. Toiminnan tarkoituksena on saada mukavia kokemuksia selvin päin yhdessä tehdyistä asioista:
 • 11.5.21 järjestettiin eräretki Ryönänkosken laavulle, jossa käveltiin metsässä, paistettiin makkaraa ja keitettiin nuotiokahvit. Osallistujia oli 12.
 • 29.6.21 vierailtiin Eemilän kotimuseossa 10 naisen voimin
 • 6.7.21 Rauhalahden kesäteatterissa esitettyä näytelmää katsoi 15 naista
 • 27.7.21 Kesäteatteri Tammenrannan esitykseen osallistui 9 naista
 • 28.8.21 retkeiltiin Kuopion Eläinpuistoon 8 naisen ryhmänä
 • Uutena toimintana aloitti syksyllä uusi hengellisimpiin asioihin painottuva Sielun Siskot -ryhmä, jota ohjasi diakoni Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter. Ryhmä syntyi jäsenistön pyynnöstä ja kokoontui 2.9.21 – 9.12.21 välisenä aikana seitsemän kertaa. Osallistumiskertoja kertyi 32.
 • Syksyllä toteutettiin depressiokoulu, johon yhdistettiin elementtejä kroonisen depression hoidon menetelmiä (CBASP). Tavoitteena työskentelyllä oli vahvistaa osallistujien kokemusta siitä, että he voivat vaikuttaa omaan elämäänsä ja mielialaansa. Tässä onnistuttiin hyvin kaikkien niiden osalta, jotka osallistuivat kokoontumisiin säännöllisesti. Ryhmä kokoontui 10 kertaa, mukana oli 6 naista ja ohjaajana psykologi Anne Paulo-Tuovinen.
 • 6.2.21 oli maalaustalkoot yhdistyksen omistamassa asunnossa. Puuhastelussa oli mukana 7 hallituksen ja naisten ryhmän jäsentä.
 • Valamon retkelle 2.10.2021 osallistui 32 yhdistyksen jäsentä ja 15 ulkopuolista. Koko päivän bussiretki sisälsi opastetun kierroksen (vetäjän yhdistyksemme varapuheenjohtaja Anne Paulo-Tuovinen, joka on myös koulutettu Valamon opas) sekä tutustumisen luostarin museoon ja näyttelyihin. Välillä nautittiin maistuva lounas ja iltapäiväkahvit.
 • Jouluruokailuun Puijon Majalla 14.12.21 osallistui 20 naista.
  Yhdistyksen toimintaan osallistui vuoden aikana 59 eri henkilöä, joista 44 oli yhdistyksen jäseniä tai ryhmäntoiminnassa aktiivisesti mukana olevia. Tapahtumia oli yhteensä 73 ja niissä osallistumiskertoja 467.
  Toimintasuunnitelmassa 2021 ollut ”Pizzaa ja pohdiskelua päihdeilmiöstä” –kirjallisuusryhmä ei käynnistynyt koronatilanteen takia.

YHTEISTYÖVERKOSTOT

Jatkettiin yhteistyötä Kuopion alueella toimivien päihdetyön tahojen sekä Kuopion Ev. lut. seurakuntayhtymän ja Kuopion alueen seurakuntien kanssa.

Jatkettiin osallistumista Kuopion seudun päihdetoimijoiden ryhmässä ja tehtiin yhteistyötä muiden Kuopion alueen päihdetoimijoiden kanssa.

Tehtiin yhteistyötä muiden Valkonauhan aluejärjestöjen, Valkonauhasäätiön ja Suomen Valkonauhaliiton kanssa. Osallistuttiin Valkonauhaliiton kautta yhteistyöhön muiden valtakunnallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.
Jatkettiin vakiintunutta yhteistyötä Naisten Hoitokoti Tuhkimon kanssa.

Puheenjohtaja Hannele Nykänen osallistui Kuopion Valkonauhan ja Suomen Valkonauhaliiton edustajana Kuopion Päihdepalvelusäätiön hallintoneuvoston toimintaan.

Yhteistyö A-kilta Kuppikunnan kanssa tiivistyi entisestään, kun he vuokrasivat huoneen yhdistyksen toimitiloista.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen FB- ja www -sivuja päivitettiin ja kehitettiin yhteistyössä Suomen Valkonauhaliiton kanssa. Jäsenistöön pidettiin yhteyttä jäsenkirjeillä.

JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä kasvoi hieman ja jäsenmäärä vuoden lopussa oli 51. Uudet jäsenet liittyivät yhdistykseen ryhmätoimintojen kautta.

Kuopion Valkonauha ry:n hallitus

Hannele Nykänen
puheenjohtaja

Anne Paulo-Tuovinen
varapuheenjohtaja

Merja Korkalainen
rahastonhoitaja

Hallituksen kokous 26.11.2021 vas. Anne, Rauni, Anneli, Leena (vierailijana), Maari, Merja