Valikko Sulje

Toimintakertomus 2022

Kuopion Valkonauha ry on vuonna 1906 perustettu kristillisyhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on koulutuksen, asennekasvatuksen ja ennaltaehkäisevän työn avulla vähentää päihderiippuvuutta, ohjata ihmisiä yhteiskunnalliseen vastuuseen ja vahvistaa yksilön mahdollisuuksia elää psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti tervettä elämää. Yhdistys toteuttaa Suomen Valkonauhaliiton toiminnan visiota: tukea ja auttaa päihde- ja muihin riippuvuuksiin apua hakevia ja tuoda näkyväksi tarjolla oleva ammattiapu sekä vertaistuki.

Kuopion Valkonauha ry on Suomen Valkonauhaliiton jäsenyhdistys ja jäsenenä Kuopion seudun päihdepalvelusäätiössä. Jäseneksi voi liittyä jokainen nainen, joka tuntee yhdistyksen periaatteet omikseen. Erityisesti haluamme rohkaista valkonauhatyöhön henkilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia päihteiden aiheuttamista ongelmista omassa elämässä tai lähipiirissä.

HALLINTO

Kuopion Valkonauha ry:n hallituksen jäseninä toimivat Hannele Nykänen puheenjohtajana, Anne
Paulo-Tuovinen varapuheenjohtajana sekä Merja Korkalainen sihteerinä ja rahastonhoitajana.
Lisäksi varsinaisia jäseniä olivat, Kaija Kähkönen ja Rauni Timoska, varajäseniä Maarit Kirkinen,
Pirjo Laitinen, Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter ja Anneli Sikanen

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.4.2022. Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa:
14.3., 27.4.,15.6., ja 24.10.22.

Hallituksen jäsenet talkoilivat yhdistyksen toimiston sisustuksen ja arkistojen kanssa 23.2.22.
Merja Korkalainen edusti yhdistystä Suomen Valkonauhaliiton hallituksessa ja Kaija Kähkönen
valittiin Suomen Valkonauhaliiton hallituksen uudeksi jäseneksi vuoden 2023 alusta.

TALOUS

Yhdistyksen talous perustuu Kuopion kaupungilta saatavaan avustukseen, Valkonauhasäätiön
avustukseen, Suomen Valkonauhaliiton kautta saatavaan STEA:n toimintatonniin, jäsenmaksuihin
ja vuokratuloihin. Yhdistys omistaa As Oy Kuopionlahdessa 51 neliön suuruisen huoneiston, joka
on vuokrattuna järjestön toiminnan kohderyhmään kuuluvalle yksityishenkilölle. A-kilta
Kuppikunta on vuokralaisena yhdistyksen toimitilojen yhdessä huoneessa.

TOIMITILAT

Kaikki ryhmien kokoontumiset ja pääosin myös hallituksen kokoukset tapahtuvat yhdistyksen
viihtyisässä Kivijalka -nimisessä toimitilassa, osoitteessa Asemakatu 5B. Tilan omistaa Niiralan
Kulma, jonka vuokralaisena yhdistys on ollut 16.10.2019 alkaen.

68 neliömetrin tilaan kuuluu kolme erillistä huonetta, pieni keittokomero ja WC. Yksi huoneista
on yhdistyksen toimisto/kokoustila, yksi huone on ryhmien kokoontumistila ja yksi huone on
vuokrattu edelleen A-Kilta Kuppikunnalle heidän toimitilakseen.

Lokakuussa toimitiloihin hankittiin reititin ja siihen Telian liittymä. Kokouksiin ja ryhmiin
osallistuminen onnistuu jatkossa myös etäyhteyksillä ja sähköpostien ym. yhdistyksen toimintaan
liittyvien asioiden hoitaminen on nyt helpompaa ja nopeampaa.

TOIMINTA

Kaikkien eri vertaistukiryhmiin osallistujien kesken on sovittu, että keskustelut ovat luottamuksellisia ja kaikki sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen. Ryhmän jäsenet eivät myöhemminkään kerro ryhmässä kuulemistaan asioista tai siitä, ketkä käyvät ryhmissä.

 • Naisten ryhmä on päihteiden käytön lopettaneiden naisten vertaistukiryhmä, joka kokoontui kerran viikossa tiistaisin läpi koko vuoden. Kokoontumiskertoja kertyi vuoden aikana 47. Ryhmän toimintaan osallistui 49 eri naista ja osallistumiskertoja kertyi yhteensä 315.

  Ryhmässä jaetaan kokemuksia päihderiippuvuusilmiöstä sekä päihteiden käytön seurauksista ja tuetaan toisten toipumista. Osana ryhmän toimintaa järjestettiin retkiä ja osallistuttiin kulttuuritapahtumiin. Toiminnan tarkoituksena on saada mukavia kokemuksia selvin päin yhdessä tehdyistä asioista. Vuoden aikana tapahtumia oli seuraavasti:
  • Kuopion kaupunginteatterin näytökseen 7.5.2022 Nimeni on Susanna osallistui
   23 ryhmäläistä ja hallituksen jäsentä
  • Minigolfia Bellanrannassa 14.6.2022, osallistujia oli 6 henkilöä
  • Tammenrannan kesäteatteriin 5.7.22 osallistui 23 henkilöä
  • Maaningan Vätysteatteriin 26.7.22 osallistui 10 naista
  • 24.9. retkeiltiin tutustumaan Tetrinmäen toimintakeskukseen ja Heide
   Hillebrechtin kotiin. Retkelle osallistui 10 ryhmäläistä ja hallituksen jäsentä.
  • Uudistetussa Kuopion museossa vierailtiin 10 naisen voimin 8.10.
  • Pikkujoulua vietettiin ryhmäläisten kesken katsomalla, Iso Iita -näytäntö
   Kuopion kaupunginteatterissa 26.11.2022, 21 osallistui.
 • SELMAT-keskusteluryhmä on perustettu tueksi masennuksesta kärsiville, toipuville ja toipuneille, sekä muista mielenterveyden häiriöistä kärsiville, eri ikäisille naisille. Keskusteluryhmän tarkoituksena on tarjota vertaistukea sekä tuoda sisältöä ja virikkeitä arkeen.

  Ryhmä siirtyi osaksi Kuopion Valkonauha ry:n toimintaa vuoden 2022 alusta. SELMAT valikoitui ryhmän nimeksi Kuopion Valkonauha ry:n perustajäseniin kuuluneen Selma Backundin mukaan.

  Koronarajoitusten jälkeen kokoontumiset alkoivat taas 23.2.22 ja jatkuivat kahden viikon välein heinäkuuhun asti, joka oli lomakuukausi. Elokuun 10. päivä ryhmä vieraili Kuopion korttelimuseossa ja kahvitteli kauppahallissa. 31.8. alkoivat jälleen säännölliset kokoontumiset. Vuoden aikana Selmat nautti muutaman kerran yhteisen omakustanteisen lounaan Ravintola Haraldissa ja Rossossa. Ryhmän kokoontumisiin osallistui kerrallaan 4–9 yli 50-vuotiasta naista. Kokoontumiskertoja kertyi vuoden aikana 17. Ryhmän toimintaan osallistui 12 eri naista ja osallistumiskertoja kertyi yhteensä 119. Ryhmän jäsenet osallistuivat aktiivisesti myös muihin Kuopion Valkonauhan järjestämiin tapahtumiin. Ryhmän ohjaajana on toiminut Birgitta Juuti.
 • Edellisenä vuonna aloittanut hengellisiin asioihin syventyvä Sielun Siskot -ryhmä jatkoi toimintaansa. Ryhmää ohjasi diakoni Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter. Keskustelujen lisäksi 22.9. ryhmässä askarreltiin rukoushelmet. Sielun siskot kokoontuivat vuoden aikana 12 kertaa., 17 eri naista. Osallistumiskertoja kertyi 56.
 • Aikatauluhaasteiden vuoksi syksyllä toteutettavaksi suunniteltu depressiokoulu siirtyi pidettäväksi keväällä 2023.
 • 26.8.22 pidettiin toimitiloissa avointen ovien tapahtuma, johon liittyi Hannele Nykäsen kirjoittaman Ei minusta tarvitse välittää. Tuhkimotarinoita naisten päihderiippuvuudesta -kirjan julkistaminen. Tilaisuuden myötä saatiin yhdistykselle medianäkyvyyttä Savon Sanomissa 26.8.22 sekä Kirkko ja Koti -lehdessä 9/2022.

Yhdistyksen toimintaan osallistui vuoden aikana 89 eri henkilöä, joista 30 oli yhdistyksen jäseniä
tai ryhmäntoiminnassa aktiivisesti mukana olevia. Ryhmäkokoontumisten lisäksi eri tapahtumia
oli yhteensä 7. Osallistumiskertoja ryhmiin ja tapahtumiin kertyi yhteensä 618. (Toiminnassa
tapahtui huomattavaa kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2021osallistumiskertoja oli 467
ja toimintaan osallistuneita naisia 59.)

YHTEISTYÖVERKOSTOT

Jatkettiin yhteistyötä Kuopion alueella toimivien päihdetyön tahojen sekä Kuopion Ev. lut. seurakuntayhtymän ja Kuopion alueen seurakuntien kanssa.

Puheenjohtaja osallistui NNKY:n juhlavuoden tapahtumien suunnitteluun ja pohdittiin mahdollisia yhteisiä toimintoja heidän kanssaan.

Jatkettiin osallistumista Kuopion seudun päihdetoimijoiden ryhmässä ja tehtiin yhteistyötä muiden Kuopion alueen yhdistysten kanssa.

Tehtiin yhteistyötä muiden Valkonauhan aluejärjestöjen, Valkonauhasäätiön ja Suomen Valkonauhaliiton kanssa. Osallistuttiin Valkonauhaliiton kautta yhteistyöhön muiden valtakunnallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Yhteistyö A-kilta Kuppikunnan kanssa jatkui entisenlaisena. Kuppikunta on yhdistyksen alivuokralaisena yhdessä toimistohuoneessa Asemakatu 5B:ssä.

Puheenjohtaja Hannele Nykänen osallistui Kuopion Valkonauhan ja Suomen Valkonauhaliiton edustajana Kuopion Päihdepalvelusäätiön hallintoneuvoston toimintaan.

Merja Korkalainen toimi Suomen Valkonauhaliitto ry:n hallituksen varajäsenenä sekä rahajaostovaliokunnan jäsenenä.

Jatkettiin vakiintunutta yhteistyötä Naisten Hoitokoti Tuhkimon kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen FB- ja www -sivuja päivitettiin ja kehitettiin yhteistyössä Suomen Valkonauhaliiton kanssa. Jäsenistöön pidettiin yhteyttä jäsenkirjeillä.

JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä kasvoi hieman ja jäsenmäärä vuoden lopussa oli 51. Uudet jäsenet liittyivät yhdistykseen ryhmätoimintojen kautta.


Kuopion Valkonauha ry:n hallitus

Hannele Nykänen
puheenjohtaja

Anne Paulo-Tuovinen
varapuheenjohtaja

Merja Korkalainen
rahastonhoitaja/sihteeri